Välkommen till vår karriärsida

Välkommen till Bilda

Studieförbundet Bilda har livstolkning i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.

Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, uttrycka sig och tillsammans med andra bilda mening. Vi är ett studieförbund och folkbildning är vår arena. Folkbildning bygger på övertygelser om livslångt och frivilligt lärande i en demokratisk lärprocess.

Hos oss möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat.

Geografiskt är Bilda uppdelat i åtta regioner, med ett gemensamt förbundskansli i Stockholm (Älvsjö), och ett studiecenter i Jerusalem. Mer information hittar du på www.bilda.nu

Arbetsplats och kultur

Bilda ser personalen som sin viktigaste resurs. Bildas personalidé bekräftar den mångfald som finns i samhället och bland medlemsorganisationerna och bejakar att en mångfald av erfarenheter, perspektiv och synsätt berikar organisationen.

Bilda vill självklart vara en jämställd arbetsplats, där kvinnor och män behandlas lika i fråga om arbete, lön, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, utbildning, kompetens- och karriärutveckling.

Som anställd på Bilda får du vara delaktig i arbetets utveckling. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för att de uppsatta målen uppfylls. Vi eftersträvar ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, ärlighet, ömsesidig respekt och tillit. Och kreativitet, nyfikenhet och glädje, förstås!

Bilda uppmuntrar alla sina medarbetare till kontinuerlig kompetensutveckling.

Varför jobba på Bilda?

Studieförbundet Bilda är en positiv och utvecklande arbetsplats. Vi ser olikheter som en tillgång i praktiken och tror på att ingen växer utan möten.

Bilda är en utmärkt arbetsplats för dig som:
- vill vara med och utveckla folkbildningen och skapa mötesplatser
- vill arbeta i en mångkulturell organisation
- gillar att arbeta med engagerade människor
- är nyfiken och öppen för olika perspektiv
- delar Bildas övertygelse om alla människors lika värde

Trädgårdsgatan 38 B
85232 Sundsvall
Vägbeskrivning

mittsverige@bilda.nu 060-120909

Jörgen Ankersgatan
12 211 45 Malmö
Vägbeskrivning

syd@bilda.nu 010-7099950

Älvsjö Gårdsväg 5
125 22 Älvsjö
Vägbeskrivning

info@bilda.nu 08-727 17 10

Regionkontor Studieförbundet Bilda Nord
903 26 Umeå
Vägbeskrivning

nord@bilda.nu 090-14 20 10

Hangövägen 18
115 41 Stockholm
Vägbeskrivning

ost@bilda.nu 08-727 18 00

Fabriksgatan 8
702 10 Örebro
Vägbeskrivning

svealand@bilda.nu 019-601 53 50

Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Vägbeskrivning

sydost@bilda.nu 036-34 21 00

Göteborgsvägen 12
405 441 32 Alingsås
Vägbeskrivning

vast@bilda.se 0322-63 95 55
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor