Välkommen till vår karriärsida

Välkommen till Bilda

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet. Därför heter vi Bilda.

Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi gör dessa möten möjliga, och sprider den möjligheten till fler. Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom andra får vi nya perspektiv på tillvaron och växer som människor.

Värdegrund
Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, att få uttrycka sig och att tillsammans med andra skapa mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Vision
Tillsammans bildar vi för livet.

Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida den möjligheten till fler.

Kort om Bilda
Studieförbundet Bilda har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11000 aktiva ledare. Vi har verksamhet i hela landet och är organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem.

Mer information hittar du påwww.bilda.nu

+250 medarbetare

Arbetsplats och kultur

Bilda ser personalen som sin viktigaste resurs. Bildas personalidé bekräftar den mångfald som finns i samhället och bland medlemsorganisationerna och bejakar att en mångfald av erfarenheter, perspektiv och synsätt berikar organisationen.

Bilda vill självklart vara en jämställd arbetsplats, där kvinnor och män behandlas lika i fråga om arbete, lön, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, utbildning, kompetens- och karriärutveckling.

Som anställd på Bilda får du vara delaktig i arbetets utveckling. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för att de uppsatta målen uppfylls. Vi eftersträvar ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, ärlighet, ömsesidig respekt och tillit. Och kreativitet, nyfikenhet och glädje, förstås!

Bilda uppmuntrar alla sina medarbetare till kontinuerlig kompetensutveckling.

Varför jobba på Bilda?

Studieförbundet Bilda är en positiv och utvecklande arbetsplats. Vi ser olikheter som en tillgång i praktiken och tror på att ingen växer utan möten.

Bilda är en utmärkt arbetsplats för dig som:
- vill vara med och utveckla folkbildningen och skapa mötesplatser
- vill arbeta i en mångkulturell organisation
- gillar att arbeta med engagerade människor
- är nyfiken och öppen för olika perspektiv
- delar Bildas övertygelse om alla människors lika värde

Älvsjö Gårdsväg 5
125 22 Älvsjö
Vägbeskrivning

info@bilda.nu 08-727 17 10

Kungsgatan 12
826 23 Söderhamn
Vägbeskrivning

mitt@bilda.nu 0270-628 00

Regionkontor Studieförbundet Bilda Nord
903 26 Umeå
Vägbeskrivning

nord@bilda.nu 090-14 20 10

Hangövägen 18
115 41 Stockholm
Vägbeskrivning

ost@bilda.nu 08-727 18 00

Fabriksgatan 8
702 10 Örebro
Vägbeskrivning

svealand@bilda.nu 019-601 53 50

Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Vägbeskrivning

sydost@bilda.nu 036-34 21 00

Danska Vägen 20
412 66 Göteborg
Vägbeskrivning

sydvast@bilda.nu 031-730 35 10
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor