facebook tracking

Regionchef Studieförbundet Bilda, Jönköping/Linköping

Regionchef i Bilda innebär att tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare skapa dagens och morgondagens folkbildning. Existentiella frågor, tro och religion, demokrati, kultur, konst, scouting, asyl och integration – vår verksamhet är viktig i samhället och för enskilda individer.

Vi söker nu en relationsbyggande regionchef med kunskap om och intresse för folkbildning och idéburen sektor.

Känner du igen dig? Sök tjänsten som regionchef för Bilda Sydöst!

https://www.youtube.com/watch?v=zRK4fY-H1Cc&t=2s

Välkommen med din ansökan!

Folkbildningen var viktig när det öppna demokratiska samhälle vi har i dag växte fram. Även idag är vår uppgift att värna demokratin och vi bedriver verksamhet som utvecklar individer, grupper och vårt samhälle.

I Bilda genomför vi folkbildande verksamhet med enskilda grupper, med samverkansparter och tillsammans med våra medlemsorganisationer; det vill säga frikyrkor, ortodoxa kyrkor och Katolska kyrkan i Sverige.

I Bilda Sydöst arbetar ett 50-tal erfarna och motiverade medarbetare, det är en region med positiv utveckling kopplat till verksamhet och omsättning. Det finns många goda verksamheter att värna och vidareutveckla, bland annat verksamheter med fokus på integration och hållbarhet, folkbildning inom kyrkor, folkhälsofrågor, demokrati- och jämställdhetsfrågor men också ett stort kulturarbete inom musik och film. Goda relationer till medlemsorganisationer och regionstyrelse och regionstämma med stort engagemang ger bra förutsättningar för arbetet.

Som regionchef blir din uppgift att företräda och leda regionens arbete. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och utveckling. Du rapporterar till Bildas förbundsrektor men relaterar och svarar även till den regionala styrelsen för Bilda Sydöst.

Du kommer också att ingå i Bildas nationella ledningsgrupp med ansvar för strategiskt lednings- och utvecklingsarbete, bland annat att säkra att vi når nya målgrupper.

Vem är du?

Vi söker en erfaren ledare som arbetat med folkbildning eller annan idéburen verksamhet. Även arbetslivserfarenhet utanför den ideella sektorn är meriterande, till exempel från socialt arbete, utbildning och kultur. Kunskap om och nätverk inom Bildas medlemsorganisationer, organisationer med kopplingar till frikyrkor, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor är värdefull erfarenhet.

Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förändringsfrågor och vi utgår från att du har vana av styrelsearbete inom föreningslivet.

Stor vikt läggs vid ditt engagemang och intresse för våra verksamhetsområden; kyrka, kultur och samhälle. Erfarenhet från mångkulturell kontext är meriterande.

Vi ser gärna en relationsskapande ledare med god social kompetens, integritet och analytisk förmåga.

Du lever Bildas kärnvärden ”frizon, perspektiv, samspel”, vilket bland annat innebär att bejaka olikheter och ha ett prestigelöst och nyfiket/förändringsbenäget förhållningssätt.


Placeringsort: Jönköping/Linköping
Omfattning: 100 % 
Anställningsform: Tillsvidareanställning (som inleds med en sex månaders provanställning).


Upplysningar om tjänsten lämnas av förbundsrektor Åsa Paborn, 08-727 17 36, regionordförande Filippa Millenberg, 0708 45 76 88 eller HR-chef Annette Illes, 08-727 17 17. Facklig kontaktperson är Unionenklubbens ordförande Petra Falk 090-14 20 11.

Sista ansökningsdag är 4 januari. Intervjuer sker från och med den 14 januari.

Om Bilda

I Bilda tror vi på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. Vi erbjuder studiecirklar, föreläsningar, seminarier, kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vårt uppdrag är att ta tillvara våra medlemsorganisationers, samverkansparters och enskilda människors drivkraft och tillsammans med dem möjliggöra deras idéer, initiativ och lärande.
Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet.

Bilda består av sex regioner, som omfattar landets samtliga kommuner. Bilda Sydöst har regionkontor i Jönköping och lokalkontor i Linköping, Växjö och Kalmar. Det gemensamma förbundskansliet finns i Stockholm. Bilda har också ett studiecenter i Jerusalem. Tjänsten utgår från Jönköping/Linköping

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Jobbar du redan på Studieförbundet Bilda?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@bilda.nu
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor