Regionchef

Regionchef i Bilda innebär att tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare skapa dagens och morgondagens folkbildning. Existentiella frågor, tro och religion, demokrati, kultur, konst, scouting, asyl och integration – vår verksamhet är viktig i samhället och för enskilda individer.

Vi söker nu en relationsbyggande regionchef med kunskap om och intresse för folkbildning och idéburen sektor.

Känner du igen dig? Om ja, sök tjänsten som Regionchef för Bilda Sydväst.

Välkommen med din ansökan!

Folkbildningen var viktig när det öppna demokratiska samhälle vi har i dag växte fram. Även idag är vår uppgift att värna demokratin och vi bedriver verksamhet som utvecklar individer, grupper och vårt samhälle.

I Bilda genomför vi folkbildande verksamhet med enskilda grupper, med samverkansparter och tillsammans med våra medlemsorganisationer d.v.s. frikyrkor, ortodoxa kyrkor och katolska kyrkan. 

I Bilda Sydväst arbetar ett 40-tal erfarna och motiverade medarbetare, det finns många goda verksamheter att värna och vidareutveckla bland annat folkbildning inom kyrkor och ett brett kulturarbete exempelvis inom musik och dans men också inom integration och hållbarhet, demokrati- och jämställdhetsfrågor samt kultur och hälsa .

Goda relationer till medlemsorganisationer och regionstyrelse och regionsstämma med stort engagemang ger bra förutsättningar för arbetet. I Bilda som i de flesta organisationer finns behov av ständig utveckling. I regionen har vi genomfört en del organisatoriska förändringar, vi har infört nya digitala arbetssätt och som regionchef leder du, i nära samarbete med enhetscheferna, det löpande utvecklingsarbetet.

Som regionchef blir din uppgift att företräda och leda regionens arbete. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och utveckling. Du rapporterar till Bildas förbundsrektor men relaterar och svarar även till den regionala styrelsen för Bilda Sydväst.

Du kommer också att ingå i Bildas nationella ledningsgrupp med ansvar för strategiskt lednings- och utvecklingsarbetet. I den förbundsgemensamma verksamhetsplanen beskrivs att Bilda ska i ska bidra till fler människors utveckling, lärande och ökad delaktighet för ett hållbart och demokratiskt liv och samhälle.

Vem är du?

Vi söker en erfaren ledare som arbetat med folkbildning eller annan idéburen verksamhet. Även arbetslivserfarenhet utanför den ideella sektorn är meriterande t ex från socialt arbete, utbildning och kultur. Kunskap om och nätverk inom Bildas medlemsorganisationer, organisationer med kopplingar till frikyrkor, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor är värdefull erfarenhet.

Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förändringsfrågor och vi utgår från att du har vana av styrelsearbete inom föreningsliv.

Stor vikt läggs vid ditt engagemang och intresse för våra verksamhetsområden; kyrka, kultur och samhälle. Erfarenhet från mångkulturell kontext är meriterande.

Vi ser framför oss en relationsskapande ledare med god social kompetens, integritet och analytisk förmåga.

Du lever kärnvärdeorden hos Bilda ”frizon, perspektiv, samspel”, vilket bl. a. innebär att bejaka olikheter och ett prestigelöst och nyfiket/förändringsbenäget förhållningssätt.

 

Placeringsort: Göteborg/Malmö
Omfattning: 100 % 
Anställningsform: Tillsvidareanställning
(som inleds med en sex månaders provanställning).
Tillträde: Enligt överenskommelse, september/oktober 2020.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Ordförande för Bilda Sydväst Anders Svensson 0761-88 55 08, HR-Chef Annette Illes, 08-727 17 17 eller Tf Förbundsrektor Samuel Gustavsson, 08-727 17 22,

Facklig kontaktperson är Ordförande för Unionenklubben, Petra Falk 090-14 20 11.

Sista ansökningsdag är 24 april. Intervjuer sker preliminärt under v. 20.


Om Bilda

Vi i Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans.  Bilda är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar, föreläsningar, seminarier, kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vårt uppdrag är att ta tillvara våra medlemsorganisationers, samverkansparters och enskilda människors drivkraft och tillsammans med dem möjliggöra deras idéer, initiativ och lärande. Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet.

Bilda består av sex regioner, Region Bilda Sydväst är verksamt i Västra Götalands, Hallands och Skåne län, med regionkontor i Göteborg och lokalkontor i Malmö, Borås, Grästorp och Skövde.


 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Regionkontor Bilda Sydväst

Danska Vägen 20
412 66 Göteborg Vägbeskrivning sydvast@bilda.nu 031-730 35 10

Jobbar du redan på Studieförbundet Bilda?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@bilda.nu
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor