facebook tracking
Utvecklingschef

Utvecklingschef

Är du chef, har du arbetat med verksamhetsutveckling, digital omställning och förändringsarbete?

Har du intresse och kompetens kopplat till folkbildning, kultur- samhälls- och livsfrågor? 

Bilda söker nu en Utvecklingschef.

Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans.
Bilda är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar, kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vårt jobb är att ta tillvara våra medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och möjliggöra deras – och dina – idéer och initiativ.

Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet.

I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom musik, film, dans, hantverk och mycket annat.

Geografiskt är Bilda uppdelat i sex regioner, med ett gemensamt förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem.

Om uppdraget

Som utvecklingschef ansvarar du för att leda och utveckla vår verksamhets-utvecklingsfunktion. Du leder ett tiotal erfarna verksamhetsutvecklare som arbetar med folkbildning kopplat till kyrkliga traditioner, kultur, Mellanöstern, livsfrågor, hälsa, inkludering, mångfald och digitalisering. Ditt uppdrag är att säkra att teamet möter de intressen och de behov av folkbildning som finns i samhället, hos Bildas medlemsorganisationer och våra samverkansparter.

Bilda ska möta bildningsbehov hos fler och en ökad mångfald av människors och för att göra det behöver vi samverka mer och bättre nyttja och samordna den kompetens och de personella resurser vi har. Du förväntas därför utveckla arbetssätt, skapa utrymme för utveckling, driv, gemensamt lärande och samarbete. Under det närmsta åren pågår ett intensivt digitaliseringsarbete i Bilda och som chef för den nationella utvecklingsfunktionen har du det övergripande ansvaret den digitala transformationen, att utveckla våra digitala  arbetssätt och erbjudanden. 

En förutsättning för att ditt teams gemensamma arbete leder till ökad bildning hos fler människor är att ni vidareutvecklar och stärker samarbetet med Bildas regioner där alla folkbildningsinsatser genomförs. 

Som utvecklingschef arbetar du nära kvalitetsansvarig och IT- och kommunikation men du har också nära kontakt och samarbete med kollegor som arbetar ute i regionerna. Du rapporterar till förbundsrektor och ingår i Bildas ledningsgrupp.


Vem är du? 

Vi söker dig med erfarenhet av chefskap i idéburen verksamhet, gärna med folkbildning och tjänsteutveckling. Även arbetslivserfarenhet utanför den ideella sektorn är meriterande t ex från socialt arbete, kommunikation, utbildning och kultur. Kontaktytor inom Bildas medlems-organisationer, organisationer med kopplingar till frikyrkor, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor är värdefull erfarenhet.

Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förändringsfrågor. Erfarenhet från arbete i mångkulturell kontext och digital omställning är meriterande.

Som person är du motiverande, engagerad och tydlig och trygg i din ledarroll.

Du lever kärnvärdeorden hos Bilda ”frizon, perspektiv, samspel”, vilket bl a innebär att bejaka olikheter och ett prestigelöst och nyfiket/förändringsbenäget förhållningssätt.

Vi ser framför oss en strategisk, resultatinriktad och flexibel chef med integritet, personlig mognad och stor arbetsglädje.

Anställningsform: Tillsvidare 
Omfattning: 100%
Tillträde:
 Snarast efter överenskommelse
Placering
: Stockholm
Ansökan senast:
 25 april

Intresserad? Ring rekryterande chef, Bildas förbundsrektor Åsa Paborn, 08-727 17 36 eller HR-Chef Annette Illes, 08-727 17 17. 

Fackliga företrädare för Unionen är Petra Falk 090-14 20 11.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Förbundskansliet, Älvsjö

Älvsjö Gårdsväg 5
125 22 Älvsjö Vägbeskrivning info@bilda.nu 08-727 17 10

Jobbar du redan på Studieförbundet Bilda?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@bilda.nu
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor