Projektledare digital inkludering för asylsökande

För utveckling av vår verksamhet för och med asylsökande söker vi nu en projektledare för ett nytt projekt med fokus digital inkludering.

Studieförbundet Bilda ska, i samverkan med Equmeniakyrkan, starta upp och driva ett TIA-projekt (Tidiga insatser för asylsökande) för digital inkludering med start hösten 2021. Målet är att jobba uppsökande för att rekrytera nya ledare som själva gått igenom asylprocessen samt andra personer med erfarenheter av målgruppen, och att ge dessa den kompetensutveckling de behöver för att kunna stötta unga vuxna asylsökande och asylsökande familjer.

Vi vill också vidareutveckla de material och koncept vi har för digital inkludering samt utveckla vår kommunikation för målgruppen till exempel genom att göra information tillgänglig på de kanaler där målgruppen finns, samt anpassa språk och tillgänglighet.

Tjänsten vi söker är en projektledartjänst på 75% med start i september fram till slutet av 2022. Tjänsten är förlagd till Stockholms län, och en betydande del av arbetet kommer att riktas till hela landet och ske via digitala kanaler.

 Vi söker dig som: 

  • har erfarenhet av projektledning
  • har kunskap och erfarenheter av metod-/koncept- och ledarutveckling
  • har arbetat med asylsökande eller personer med migrationserfarenhet
  • har gedigen kunskap om jämställdhet, jämlikhet, genuspedagogik och normmedvetenhet
  • är intresserad av och har god digital kompetens
  • har relevanta nätverk och kontakter
  • har språkkunskaper i andra språk än svenska. Gärna arabiska, dari, spanska.
  • delar Bildas värdegrund om alla människors lika värde och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller uttryck, religion och andra trosuppfattningar, funktionalitet, ålder eller sexuell läggning

Anställningsform: Visstidsanställning till december 2022 

Placeringsort: Stockholm Omfattning: 75 %

Sista ansökningsdag: 8 augusti 2021

Tillträde: 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Charlotte Backlund, charlotte.backlund@bilda.nu, 076-1471818.  

Facklig kontaktperson är ordförande för Unionenklubben, Petra Falk 090-14 20 11. 

Registrera din ansökan här via knappen "Skicka ansökan" 

 OBS! Vi har gjort våra val beträffande rekryteringsstöd och val av mediekanaler för annonsering i rekryteringsprocessen och vill inte bli kontaktade av säljare via telefon eller mejl. Tack! 

Om Bilda  

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund, som med kristen livsåskådning som grund bedriver folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Vi är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem. Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Läs gärna mer på Bilda.nu. 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Förbundskansliet

Rosenlundsgatan 13
118 49 Stockholm Vägbeskrivning info@bilda.nu 08-727 17 10 Se sida

Jobbar du redan på Studieförbundet Bilda?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@bilda.nu
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor