Regionchef i Bildas region Öst

Vi söker en engagerad, driven och relationsskapande regionchef med kunskap om och intresse för folkbildning och idéburen sektor. Som regionchef bidrar du till att tillsammans med kompetenta medarbetare, medlemsorganisationer och samverkanspartner, skapa dagens och morgondagens folkbildning.

Studieförbundet Bilda arbetar med folkbildning utifrån människors egna drivkrafter och intressen och med kristen livsåskådning som grund. Vi genomför studiecirklar och kulturprogram som rör tro och religion, kultur, demokrati, integration samt ekologisk hållbarhet. Vi arbetar i nära samverkan med kyrkor, föreningar och samarbetspartners.

Bilda Öst är en av sex regioner i Bilda. I Bilda Öst arbetar ett 40-tal erfarna och motiverade medarbetare. Tillsammans med församlingar i de olika kyrkofamiljerna, föreningar och grupper, utvecklar Bilda Öst både traditionell folkbildningsverksamhet som studiecirklar i olika ämnen och nya former, som integrationsskapande satsningar och kulturarrangemang. Regionen omfattar Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län. 

Som regionchef är ditt uppdrag att leda, företräda och utveckla regionens arbete. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och utveckling.

Tillsammans med regionens ledningsgrupp och regionstyrelse identifierar du den strategiska riktningen för regionens gemensamma arbete. Som regionchef ger du medarbetarna stöd och förutsättningar att genomföra bra folkbildning i samverkan med en mångfald av församlingar och föreningar inom de ortodoxa, katolska och frikyrkliga kultur- och bildningstraditionerna.

I rollen ingår att utveckla våra många kontaktytor. Du företräder organisationen inför bidragsgivare och andra samhällskontakter. Du rapporterar till förbundsrektorn, är en del av Bildas nationella ledningsgrupp och ansvarar för verksamheten inför Bilda Östs regionstyrelse.

Goda relationer till medlemsorganisationer, regionstyrelse och regionsstämma med stort engagemang är förutsättningar för att lyckas med uppdraget. I Bilda, liksom i de flesta organisationer, finns behov av ständig utveckling och i takt med att samhället förändras bedriver vi olika förändringsprocesser. Vi har bland annat infört nya digitala arbetssätt och som regionchef leder du, i nära samarbete med dina enhetschefer och den nationella ledningsgruppen, detta förändringsarbete.

Vem är du?

  • Vi söker en erfaren chef och ledare som arbetat med folkbildning eller annan idéburen verksamhet.
  • Även arbetslivserfarenhet utanför den ideella sektorn, från till exempel socialt arbete, utbildning och kultur, är värdefull.
  • Du har erfarenhet av att leda utveckling och förändring samt av styrelsearbete inom föreningslivet.
  • Kunskap om Bildas medlemsorganisationer, organisationer och nätverk med kopplingar till frikyrkor, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor, är värdefull erfarenhet.
  • God kunskap om ekonomi, kvalitetsarbete samt en hög digital mognad är en förutsättning för jobbet.
  • Du har en akademisk examen, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, inom för uppdraget relevant område.

Stor vikt läggs vid ditt engagemang och intresse för våra verksamhetsområden; kyrka, kultur och samhälle. Erfarenhet från mångkulturell kontext är meriterande.

Vi ser framför oss en relationsskapande ledare med god social kompetens, integritet och analytisk förmåga.

Du som söker tjänsten ska i ditt ledarskap omfatta Bildas kärnvärdeord ”frizon, perspektiv och samspel”. Detta innebär bland annat att bejaka olikheter samt att ha ett prestigelöst, nyfiket och förändringsbenäget förhållningssätt.

Placeringsort: Stockholm 

Omfattning: 100 %  

Anställningsform: Tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas).

Tillträde: Enligt överenskommelse

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Ordförande för Bilda Östs Regionstyrelse Thord-Ove Thordson, 0730-48 27 32 eller Förbundsrektor Samuel Gustafsson, 08-727 17 22.

Facklig kontaktperson för Unionenklubben, Petra Falk 090-14 20 11.

Med anledning av semestrar har vi svårare att svara på frågor innan den 9 augusti.

Sista ansökningsdag är 22 augusti 2021.

 

Om Bilda  

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund, som med kristen livsåskådning som grund bedriver folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Vi är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem. Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Läs gärna mer på Bilda.nu. 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Förbundskansliet

Rosenlundsgatan 13
118 49 Stockholm Vägbeskrivning info@bilda.nu 08-727 17 10 Se sida

Jobbar du redan på Studieförbundet Bilda?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@bilda.nu
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor